Mám záujem
12.03.2022

Ako máme byť správne poistení?

Životné poistenie. Finančný produkt, ktorý si kupujeme práve vtedy, keď ho ešte nepotrebujeme. Väčšina z nás tomu nedáva veľký dôraz až do momentu, keď sa nám v živote niečo vážne nestane a zistíme, že by sa nám v nejaké to poistenie aj skutočne zišlo.

Medzi slovnými spojeniami byť poistený a byť správne poistený je obrovský rozdiel. Predstavte si, že dávate za poistenie 50€ mesačne. Za jeden rok je to potom 600€, za 10 rokov 6 000€ a za 30 rokov 18 000€. To je obrovská suma, ktorú necháte poisťovni. Za takú cenu si určite každý z nás želá, aby dostal potrebnú finančnú injekciu v prípade nepriaznivej zdravotnej situácie, ktorá mu zmení život. Na to ale musí jeho životné poistenie dávať zmysel, čo vo veľa prípadoch, aj na základe našich skúseností, nedáva.

Pred tým, ako si uzatvoríte životné poistenie, si veľmi dobre premyslite, čo má Vaše poistenie riešiť. Toto je azda náš najväčší problém. Väčšinou počujeme od Vás toto. “Poradca mi uzatvoril poistku, ktorej nerozumiem, neviem načo mi je, ale povedal mi, že ma to bude stáť len pár eur mesačne, a že je to tak dobré”. Ako sme už hore spomenuli, poisťovni necháte postupne tisíce a tisíce eur, takže každé jedno euro, ktoré dáte do poistenia Vám musí dávať zmysel.

Čo by malo obsahovať Vaše poistenie, aby Vám dávalo zmysel?

V našej filozofii rozdeľujeme poistenie na 2 riziká. Tie veľké, ako sú napríklad smrť, invalidita, kritické choroby a trvalé následky a malé riziká ako sú napríklad PN-ka, chirurgický zákrok, hospitalizácia, denné odškodné úrazu, atď. My sa pri tvorbe životného poistenia zameriavame iba na veľké riziká, pretože tie dokážu našim klientom otočiť život o 180 stupňov. Ak sa stanete trvalé invalidným, vo väčšine prípadov sa Váš život radikálne zmení aj po finančnej stránke. Ak si zlomíte palec alebo si rozbijete koleno, nejako zásadne sa Váš život nezmení. Ostatné pripoistenia (okrem PN-ky) sú teda pre väčšinu z Vás zbytočné, pretože sa Vaša finančná situácia v prípade, že nastane poistná udalosť, zásadne nezmení.

Pripoistenie smrti

Toto pripoistenie by mali mať vo svojom poistení iba ľudia s rodinou. Nikto iný toto pripoistenie nepotrebuje. To znamená, že ak už pracujete, ale nemáte ani rodinu, tak je Vám zbytočné poisťovať si smrť, keďže v prípade že nastane, nikto z okolia nebude trpieť po finančnej stránke, ale skôr po tej duševnej. My odporúčame využívať hlavne klesajúcu poistnú sumu, v ktorej budú zarátané Vaše celkové záväzky.

Pripoistenie invalidity

Toto pripoistenie nám tvorí asi najviac z celkového poistného. Zaujímavosťou je, že až 97% invalidity na Slovensku je spôsobených vážnou chorobou, ktorú by ste si mali samozrejme kryť aj osobitne. Iba zvyšné 3% z invalidity sú spôsobené úrazom, čo môže byť napríklad vážna dopravná nehoda či ťažký úraz pri športe. V našej filozofii používame hlavne konštantnú sumu, no občas nastavíme klientovi klesajúcu sumu, ktorá bude kryť ideálne 5-ročné výdavky. Je to hlavne z toho dôvodu, že väčšina Vás si okrem poistenia buduje majetok, ktorý treba pri poistení zohľadniť tiež, a ktorý vám postupne rastie. Vždy je to však na osobitnom zvážení. Kde používame určite klesajúcu sumu, je krytie hypotéky pri pripoistení invalidity, keďže istina hypotéky postupne klesá.

Pripoistenie vážnych chorôb.

Pozor, toto pripoistenie neznamená, že keď dostanete chrípku, tak máte nárok na poistné plnenie. Toto pripoistenie sa týka iba vážnych, niekoľko desiatok chorôb, ako sú napríklad rakovina, diabetes, atď. Ľudia by tiež mali vedieť, že poistné plnenie pri niektorých vážnych chorobách nepreplácajú poisťovne v plnej výške. Vo väčšine prípadov to tak je. My by sme odporúčali dojednať si poistnú sumu na ročné výdavky + 15 000€ na liečbu (napríklad rakoviny), keďže zdravotné poisťovne nepreplácajú dostatočnú liečbu.

Pripoistenie trvalých následkov.

Posledné z veľkých rizík, ktoré keď nastane, tak sa Vám môže život obrátiť o 180 stupňov. Trvalé následky odporúčame poisťovať na poistnú sumu minimálne 5-ročných výdavkov. Zo skúsenosti vieme, že toto pripoistenie majú ľudia veľmi slabo riešené, pritom nás stojí najmenej peňazí. 10 000 - 20 000 eur je naozaj veľmi nízka suma. V realite však majú ľudia presne takto poistené trvalé následky, pričom ani netušia, že poistné plnenie sa vypláca len ako % z poistnej sumy v závislosti od druhu úrazu.

Pripoistenie PN.

V prípade, že Vám nemocenské dávky zo sociálnej poisťovne nepokryjú Vaše bežné výdavky a nemáte dostatočnú finančnú rezervu, čo je aspoň 3-6 mesačných výdavkov, odporúčame si pripoistiť aj poistenie PN. Tu pozor, keďže je toto pripoistenie veľmi drahé, stačí Vám dopoistiť si len rozdiel medzi našimi mesačnými výdavkami a nemocenskými dávkami zo Sociálnej poisťovne.

A tam to končí. Ostatné pripoistenia sú podľa nás pre 99% ľudí zbytočné, pretože Vám iba zbytočne navyšujú poistné a kryjú riziká, ktoré nie sú život ohrozujúce. Tvorenie životného poistenia nie je jadrová fyzika, no vyžaduje si potrebnú odbornosť a zohľadnenie všetkých faktorov vrátane osobných preferencií. Ak si nie ste istí, či je vaše životné poistenie správne nastavené alebo sa ho len chystáte založiť, kľudne sa na nás obráťte a radi pomôžeme aj Vám.

Filip Schlosser
Zakladateľ Financopedie