Mám záujem
03.04.2022

Ako si spraviť poriadok vo svojich peniazoch?

Okrem jarného upratovania v domácnosti je čas na upratovanie aj vo vašej peňaženke. Venujte sebe pár minút času a dajte si dokopy vaše financie.

Najprv sa pozrieme na naše príjmy a výdavky

Aby sme si vedeli upratať vo svojich financiách, musíme najprv vedieť, koľko peňazí zarobíme, koľko peňazí minieme a koľko peňazí nám na konci mesiaca ostane.

V prvom rade si dáme dokopy všetky peniaze, ktoré nám pritečú každý mesiac do domácnosti. Vo väčšine prípadov je to u každého len jeden príjem, no možno niekto z vás popri práci podniká alebo brigáduje. Potom sa pozrieme na naše výdavky, čo už bude zložitejšie. Nemusíme ísť úplne do hĺbky, no zhruba musíme vedieť, koľko peňazí, a načo minieme v priemere za mesiac.

Ak sme si úspešne spísali a zrátali všetky výdavky, tak ich potom odrátame od našich príjmov a dostaneme tzv. cashflow. To je rozdiel medzi našimi príjmami a výdavkami. Ak je výsledok kladný, tak máme priestor na budovanie majetku, čiže investovanie. Ak je výsledok záporný, tak si musíme buď zvýšiť príjmy, alebo znížiť výdavky. Pri škrtaní výdavkov začíname s tými, ktoré nie sú nevyhnutné, a ktoré potrebujeme v živote najmenej. Vo väčšine prípadov je to náš životný štýl, ktorý nie je vždy primeraný našim finančným možnostiam.

Potom si skontrolujeme postupne všetky naše finančné produkty.

Finančná rezerva

Pri kontrole finančných produktov začneme s tými, ktoré sú pre nás najdôležitejšie, a to sú tie, ktoré nám chránia náš príjem. Úplný základ je finančná rezerva.

Tú by sme mali mať určenú podľa našich výdavkov. Ak ešte nemáme rodinu ani žiadne záväzky, ideálna finančná rezerva by mala pokrývať 3 mesiace našich výdavkov. Ak už máme rodinu alebo napríklad hypotéku, ideálna finančná rezerva je pre nás vo výške 6 mesačných výdavkoch.

Rezervu samozrejme nemáme na bežnom účte, ale snažíme sa ju držať oddelene, aby sme okrem nevyhnutných prípadov na ňu v žiadnom prípade nesiahali. Minimálne jeden mesiac našich výdavkoch by sme mali držať čo najlikvidnejšie ako sa dá, a to je napríklad sporiaci účet. Zvyšok rezervy môže byť kľudne zainvestovaný v nejakých konzervatívnych realitných fondoch, ktoré majú nízku volatilitu, no zároveň nám zachovajú hodnotu finančnej rezervy v dlhodobom čase, pretože sa môže stať, že na rezervu nebudeme musieť siahať aj desať rokov.

Životné Poistenie

Finančná rezerva je tu v prípade krátkodobého výpadku príjmu. Pre prípad dlhodobého výpadku príjmu by sme mali mať životné poistenie. To by malo chrániť náš príjem pre prípad, keby sa nám vážne zmenila naša finančná situácia z dôvodu smrti, invalidity, choroby, nejakého ťažkého úrazu alebo dlhodobej PN-ky. Naše životné poistenie by tak malo obsahovať len:

Pripoistenie smrti

Toto pripoistenie potrebujeme, ak už máme rodinu. Poistná suma by mala byť klesajúca a mala by byť vo výške našich záväzkov. Živiteľom rodín odporúčame poistnú sumu navýšiť o pár desiatok tisíc, aby bola v prípade smrti živiteľa rodiny o rodinu najbližšie roky postarané.

Pripoistenie invalidity

Vzhľadom k tomu, že invalidný dôchodok nie je ani vo výške priemerného starobného dôchodku, je jasné, že v prípade invalidity budeme mať vážne finančné problémy. Preto by nám malo pripoistenie invalidity kryť ideálne 4-5 ročné výdavky + samostatné krytie hypotéky.

Pripoistenie vážnych chorôb

Pri rôznych vážnych chorôb ako je napríklad rakovina môžeme na dlhé mesiace stratiť príjem a ešte nám k tomu pribudnú aj výdavky navyše. Preto musí pripoistenie vážnych chorôb kryť minimálne naše ročné výdavky + ďalších 15 000€ na liečbu.

Pripoistenie trvalých následkov úrazu

Toto pripoistenie je často podpoistené. Trvalé následky úrazu sa nám naozaj stávajú a preto musí byť poistná sumu ideálne vo výške 5 ročných-výdavkov s progresiou.

Pripoistenie PN-ky.

V prípade, že nemáme dostatočne vybudovanú rezervu a dávky zo Sociálnej poisťovne nám nepokryjú naše mesačne výdavky, treba mať pripoistenú aj PN-ku, no len vo výške rozdielu medzi dávkami zo Sociálnej poisťovne a našimi výdavkami.

Ďalšie pripoistenia v poistení mať neodporúčame, pretože nám len zbytočne predražujú poistenie a v prípade, že takéto riziká nastanú, naša finančná situácia sa nijako dramaticky nezmení. Ak takto nastavenú poistku nemáte, odporúčame ju prerobiť. Je to však vždy individuálne.

Potom sa pozrieme na poistenie nehnuteľnosti.

Vlastná nehnuteľnosť je pre väčšinu z nás náš jediný majetok. 10 ročnou poistkou si ju však nechránime, ale naopak. Len riskujeme krátenie poistného plnenia v prípade podpoistenia. Preto musí byť naše poistenie aktuálne, poistné sumy musia byť v hodnote našej nehnuteľnosti a poistenie musí obsahovať nie len poistenie nehnuteľnosti, ale aj poistenie domácnosti a zodpovednosti za škodu. Ak to takto nastavené nemáme, je to nastavené zle.

Nasledujú úverové prodkuty.

Ak máme vyriešené zabezpečenie príjmu a majetku, je čas na úverové produkty. Vo všeobecnosti Vám odporúčame zbaviť sa všetkých nevýhodných pôžičiek, spotrebných úverov či lízingov, a dať ich do jednej splátky. Konsolidáciou viacerých úverov vieme ušetriť desiatky eur mesačne. Vždy je to však veľmi individuálne.

V prípade hypotéky odporúčame využiť aktuálnu situáciu a zafixovať si ešte relatívne dobrú úrokovú sadzbu. Situácia na hypotekárnom trhu sa mení každý týždeň a všetkým, ktorým končí fixácia v roku 2023, odporúčame svoju fixáciu prehodnotiť čím skôr.

II. a III. pilier

V oboch dôchodkových pilieroch by mal mať každý človek mladší ako 52 rokov všetky úspory v indexových fondoch. To je jedno, či je to II. alebo III. pilier, indexové fondy sú dlhodobo najziskovejšie fondy v dôchodkových pilieroch a Vy chcete určite, aby sa Vám úspory zhodnotili čo najviac.

Investovanie

Ak máme vyriešené zabezpečenie a bývanie, môžeme riešiť to, čo so zvyšnými peniazmi. Ideálnym finančným nástrojom pre dlhodobé budovanie majetku a plnenie si ďalších cieľov je investovanie do akciových fondov.

Pri investovaní si však dávajte pozor na poplatky. Nie ani tak vstupné, ako priebežné. O tých vám takmer nikto nepovie, no každý jeden fond má poplatok za správu a niektoré fondy majú aj poplatky za výkonnosť a za manažovanie.

Podielové fondy majú na Slovensku poplatky od 1,5% až do 3% ročne, čo v praxi znamená, že ak zarobíte 10% ročne, tak ste v čistom zarobili len 7-8,5% ročne. ETF indexové fondy majú výhodu v tom, že sú poplatkovo len minimálne náročné. Správcovské poplatky ETF indexových fondov sa pohybujú okolo 0,2% ročne, čo je aj 10 krát menej, ako majú podielové fondy.

Tu upozorňujeme, že predajcovia ETF indexových fondov si účtujú manažérske poplatky, a tak výhoda nízko-nákladového investovania niekedy stráca zmysel. Len pri 20-ročnom investovaní 100€ mesačne, je pri celkovom 0,87% priebežnom poplatku a 1,4% priebežnom poplatku rozdiel až takmer 4 500€ vo výslednej sume, ak by sa obe investície zhodnotili rovnako v priemere o 10% ročne.

Jedna vec sú poplatky a druhá vec je samotné zhodnotenie. Hlavne bankové a poistné investičné produkty nezarábajú väčšinou ani z polovice tak, ako vedia zarobiť kvalitné akciové indexové ETF fondy. Nedajte sa preto oklamať a porovnávajte si výkonnosť Vašich investícii aj s konkurenciou.

Filip Schlosser
Zakladateľ Financopedie