Mám záujem
16.01.2022

Ako sa pozeráme na dôchodkové zabezpečenie my?

Dôchodok je veľmi dôležitá téma, ktorá získava stále viac a viac na dôležitosti hlavne pre demografickú krízu, ktorej už začíname čeliť a kvôli ktorej sa v budúcnosti naše dôchodky znížia aj o polovicu v porovnaní so súčasnosťou. Väčšina, hlavne, mladých ľudí si toto nepripúšťa a nedáva tomu potrebnú vážnosť. My vo Financopedii sa to snažíme zmeniť.

V minulosti sme na Slovensku boli zvyknutí na to, že sa spoľahneme pri dôchodku na štát a ten sa o nás postará. To dnes už vôbec neplatí. Každoročne sa pomer priemerného dôchodku k priemernému platu znižuje, a tak dôchodok nahrádza stále menej a menej z našej mzdy.

Najviac zasiahne demografická kríza generáciu, ktorá ešte len teraz prichádza na pracovný trh. Tá môže očakávať po roku 2060 priemerný dôchodok na úrovni 25% zo svojej hrubej mzdy, čo by dnes znamenalo približne 300-350 eur. Z tejto sumy, bez nejakého vybudovaného majetku, budete mať problém vôbec zaplatiť si základné životné potreby, a preto odporúčame využívať všetky dostupné možnosti, ktoré Vám v budúcnosti zabezpečia dôstojný dôchodok.

Každý pracujúci človek, ktorému vznikol odvod do sociálnej poisťovne, je automaticky v I. pilieri, z ktorého sa vyplácajú súčasné dôchodky. My odporúčame okrem I. piliera využiť aj:

1. Jednoznačne II. pilier

To je Váš súkromný dôchodkový účet, na ktorý Vám putuje v roku 2023 každý mesiac 5,5% z Vašej hrubej mzdy, respektíve z povinného odvodu do Sociálnej poisťovne odvádzaného Vaším zamestnávateľom, čiže sa dá povedať, že je zadarmo. Peniaze, ktoré máte na Vašom osobnom dôchodkovom účte, sú Vaším majetkom a v prípade Vašej smrti sú dedičné. Zároveň sa investujú stratégiou, akú si dopredu zvolíte, respektíve po dohode s Vami, Vám ju zvolíme my. Keď dosiahnete vek odchodu do dôchodku, peniaze z II. piliera Vám budú vyplatené. To, akým spôsobom, bude záležať podľa aktuálnej legislatívy.

2. V prípade, že Vám zamestnávateľ bude dobrovoľne prispievať, odporúčame si zriadiť aj III. Pilier

Ten funguje podobne ako II. pilier s tým rozdielom, že peniaze doň nepritekajú z povinného sociálneho odvodu, ale na báze dobrovoľných príspevkov od Vás alebo od zamestnávateľa. Štát podporuje III. pilier daňovým zvýhodnením, čo v jednoduchosti znamená, že Váš ročný vklad do výšky 180 € si viete odpočítať z daňového základu. Zamestnávateľ si zas môže zaplatené príspevky do III. piliera zahrnúť do daňových výdavkov až do výšky 6 % zo zúčtovanej mzdy a účastníka sporenia – čiže Vás.

3. IV. pilier, ktorý znamená Vaše súkromné sporenie pomocou investovania

II. ani III. pilier Vám pravdepodobne stačiť nebude, a preto je veľmi dôležité si sporiť sám po svojej linke. Na to slúži pravidelné a dlhodobé investovanie do ETF. Tým, že sa bavíme o investovaní aj na desiatky rokov, môžeme investovať dynamicky a dopriať tak vašim úsporám najvyššie zhodnotenie.

Príklad: Ak by začal 25-ročný človek investovať cez Financopediu 100 eur mesačne po dobu 40 rokov a dosiahol by priemerné zhodnotenie 10% ročne, po odrátaní inflácie a vstupného poplatku by si nasporil do dôchodku 273 330,51 eur.

Filip Schlosser
Zakladateľ Financopedie

Diskusia k článku

K článku zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.