Mám záujem

Životné poistenie

Rizikové životné poistenie je takmer pre každého pracujúceho človeka veľmi dôležitý finančný produkt, ktorý by mu mal dať finančnú injekciu a potrebnú stabilitu, keď to bude skutočne potrebovať. Poistenie má význam predovšetkým pre tých ľudí, ktorí nemajú vybudovaný dostatočný majetok, ktorý by im dokázal vykryť stratu príjmu.

Prečo nechať výber životného poistenia na nás?

Pretože sa pri výbere vhodného životného poistenia a nastavení poistného krytia riadime našim transparentným systémom a finálne riešenie vyberáme vždy na základe dôkladnej analýzy. Našou snahou je, aby bolo v prípade potreby životné poistenie súčasťou Vášho osobného finančného plánu, a preto musia dávať všetky pripoistenia a poistné sumy zmysel, aby ste chápali, čo dané poistenie rieši a mali v tom prehľad.

Mám záujem o životné poistenie

Ako Vám so životným poistením pomôžeme my ?

Pokiaľ už máte existujúce životné poistenie, pozrieme sa naň detailnejšie .
Pokiaľ nemáte životné poistenie a Vaša životná situácia si to pýta, na základe dôkladnej analýzy a Vašej reálnej potreby vytvoríme modeláciu poistenia, ktoré bude spĺňať Vaše požiadavky, a ktoré Vás bude reálne kryť v prípade vážnych životných situácií.
Napočítame modeláciu poistenia vo viacerých poisťovniach a tam, kde to bude pre Vás najvhodnejšie, navrhneme uzatvoriť zmluvu.
Vytvoríme za Vás zmluvu a vyriešime všetku administratívu spojenú s ňou.
V prípade, že nastane škodová udalosť, pomôžeme Vám nahlásiť do poisťovne poistnú udalosť, aby ste čo najskôr dostali poistné plnenie.

Ako sa pozeráme na životné poistenie my?

Často sa životné poistenie stáva produktom, ktorý vo veľkom predávajú finanční sprostredkovatelia a poisťovací agenti bez hĺbkovej analýzy a bez systému, čoho výsledkom je poistenie, ktoré skoro nič nerieši a ľudia tak platia zbytočne stovky eur ročne. Je to smutné, no žiaľ toto je odraz súčasnej reality.

Dozvedieť sa viac
16.01.2022
Ako sa pozeráme na životné poistenie my ?
Často sa životné poistenie stáva produktom, ktorý vo veľkom predávajú finanční sprostredkovatelia a poisťovací agenti bez hĺbkovej analýzy a bez systému, čoho výsledkom je poistenie, ktoré skoro nič nerieši a ľudia tak platia poistné zbytočne. Je to smutné, no je to odraz súčasnej reality. Našim prístupom sa to však snažíme zmeniť.
Čítať viac...

Naši partneri