Mám záujem
16.01.2022

Ako sa pozeráme na životné poistenie my ?

Často sa životné poistenie stáva produktom, ktorý vo veľkom predávajú finanční sprostredkovatelia a poisťovací agenti bez hĺbkovej analýzy a bez systému, čoho výsledkom je poistenie, ktoré skoro nič nerieši a ľudia tak platia poistné zbytočne. Je to smutné, no je to odraz súčasnej reality. Našim prístupom sa to však snažíme zmeniť.

Keďže ľudom nie je správne vysvetlené, čo dané poistenie rieši, nie sú veľmi ochotní platiť za kvalitne nastavené poistenie približne 5% z ich príjmu, a tak im poradcovia a „poisťováci“ predávajú také poistenie, ktoré je síce nedostatočné a poistné sumy sú nízke, ale vyzerá to dobre, klient to nakoniec uzatvorí a sprostredkovateľ je spokojný.

Bežne sa pritom stáva, že sprostredkovateľ zruší bezdôvodne staré životné poistenie s cieľom uzatvoriť nové, ktoré je ešte horšie nastavené ako to predtým, pritom to staré vôbec nebolo potrebné rušiť.

V súčasnosti je už najväčší prežitok kombinácia investovania a poistenia. Niektorí poradcovia, ktorí zaspali v čase, však ešte stále vo veľkom veľmi radi uzatvárajú svojim klientom investičné životné poistenie, ktoré je pre svoje poplatky asi najdrahšia forma investovania. Často sa potom aj zabudne, že cieľom poistenia je byť poistený, nie si sporiť.

Ako by to podľa nás malo vyzerať správne nastavené životné poistenie ?

V našej filozofii riešime poistenie a investovanie zásadne oddelene a zameriavame sa na veľké riziká, ktoré v tom prípade, že nastanú, dokážu človeku otočiť život o 180 stupňov.

 Za veľké riziká pokladáme:

  1. Smrť
  2. Trvalú invaliditu
  3. Kritické choroby
  4. Trvalé následky úrazu

*V prípade, že nám nemocenské dávky zo sociálnej poisťovne nepokryjú naše bežné mesačné výdavky a nemáme vytvorenú dostatočnú rezervu, odporúčame si dojednať aj pripoistenie práceneschopnosti. Ostatné pripoistenia považujeme pre väčšinu ľudí za nepotrebné, pretože len zbytočne navyšujú poistné a v prípade, že nastanú, sa nám nejako zásadne nezmení naša životná situácia.

Filip Schlosser
Zakladateľ Financopedie

Diskusia k článku

K článku zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.