Mám záujem
24.06.2023

Aký vplyv majú poplatky na naše zisky v investovaní?

V živote platí, že za všetko sa platí. A inak to nie je ani pri finančných službách. Dnes sa preto pozrieme na to, za čo všetko platíme pri vytváraní investičného účtu a pri samotnom investovaní.

Poplatky sú všade a existuje ich veľké množstvo a o niektorých ani nemusíte vedieť. Toto sú možné poplatky, s ktorými sa pri investovaní môžete stretnúť:

  • transakčný poplatok (niekde sa mu hovorí poplatok za spracovanie platby)
  • vstupný poplatok
  • správcovský poplatok
  • manažérsky poplatok
  • výkonnostný poplatok
  • výstupný poplatok

Transakčný poplatok

Začneme tým najjednoduchším. Transakčný poplatok sa účtuje pri nákupe toho, do čoho investujete (či už ide o akcie, dlhopisy či rôzne fondy) a jeho výška môže byť pevne stanovená, alebo sa ráta percentuálne zo sumy investície. 

Príklad: pri výške transakčného poplatku 0,2 % a 100 € investícií si od vás správcovská spoločnosť zoberie vždy 0,20 € a ten zvyšok, 99,80 €, sa vám zainvestuje. 

Tip: Bankové podielové fondy si účtujú transakčný poplatok z hodnoty majetku, nie z toho, čo tam vložíte. Ak je tento poplatok napríklad 0,14 % ročne a vy máte zainvestovaných 10 000 €, tak si v tom roku zoberie banka 14 € prakticky za „nič“ a tento poplatok sa vám bude z hodnoty majetku strhávať každý rok.

Vstupný poplatok

Vstupný poplatok je jednorazový poplatok, ktorým si platíte za založenie investičného účtu, za to, že vám poradca vypracuje stratégiu a nastaví rozloženie fondov, do ktorých budete investovať a všetky iné administratívne činnosti, ako napríklad založenie zmluvy a komunikácia s potrebnými inštitúciami. Jeho výška zvyčajne závisí od celkovej sumy, ktorú chcete investovať a túto sumu nazývame cieľovou sumou. Tá predstavuje čiastku, ktorú vy celkovo vložíte počas rokov do investovania. Ak investujete jednorazovo 1 000 €, táto suma je zároveň aj cieľovou sumou. Ak investujete pravidelne, je to celková suma vkladov za obdobie, napríklad pri investícií 100 € mesačne po dobu 15 rokov by cieľová suma bola 18 000 € (100 x 12 x 15). Výška vstupného poplatku sa môže pohybovať od 1 % do 5 %, no niekde vstupný poplatok nie je vôbec. Viete si ho vyrátať celkom jednoducho, ako percento z cieľovej sumy: 

Príklad: Váš investičný zámer je investovať mesačne 100 € po dobu 20 rokov a váš vstupný poplatok je 2,5 %.

Cieľová sumu vyrátate ako: počet rokov x počet mesiacov v roku x pravidelná investícia = 20 x 12 x 100 € = 24 000 €. 

Vstupný poplatok: 2,5% z 24 000 € je presne 600 €.

Tip: nepozerajte sa len na percento vstupného poplatku, ale aj na cieľovú sumu. Keď vám niekto nastaví investíciu na 40 rokov s 1 % vstupným poplatkom, navýši to vašu cieľovú sumu a koniec koncov to môže byť úplne rovnaká suma, ako 3 % poplatok pri investícii nastavenej na 15 rokov. Niektorí poradcovia takto manipulujú svoje poplatky, aby sa opticky zdali nižšie. 

Vstupný poplatok sa vám nemusí páčiť, pretože je to niečo, čo musíte zaplatiť navyše a niekedy aj skôr, ako pošlete samotnú investíciu. Preto si často krát ľudia vyberú investíciu s malým alebo žiadnym vstupným poplatkom, aj keď investícia obsahuje iné, hlavne priebežné poplatky, napríklad:

  • 0 % vstupný poplatok a 1,5 % ročne priebežný poplatok, namiesto investície s 
  • 2 % vstupným poplatkom a 0,5 % ročným priebežným poplatkom

Aj keď je opticky lákavejšia prvá možnosť, druhá vám zoberie viac zo zisku. Prečo? Pretože je rozdiel, či poradcovi na začiatku kúpite 20 pízz a potom mu už len ročne kupujete po 1 pizze, ako keby ste mu na začiatok nekúpili žiadnu pizzu a každý rok by ste mu kupovali 10 pízz. Ak to uplatníme na investíciu trvajúcu 20 rokov, rozdiel by bol 40 pízz a 200 pízz. A ak každá pizza stojí 8 €, potom už je ten rozdiel medzi 320 €
1 600 €. Celkom rozdiel, nemyslíte? A presne takto fungujú poplatky aj v praxi.

Preto sa ideme ďalej venovať správcovskému poplatku a manažérskemu poplatku – najdôležitejším poplatkom pri investovaní!

Správcovský poplatok

So správcovským poplatkom sa stretnete hlavne pri podielových fondoch, ktoré majú v ponuke najmä banky a ktoré sú zároveň obľúbenou formou investovania pre Slovákov. Podielové fondy sú aktívne spravované fondy – to znamená, že správca fondu (inak povedané, portfólio manažér) určuje ako a kde sa vaše investované peniaze rozložia, do ktorých firiem, komodít a podobne. Mal by vedieť reagovať na trh a jeho pohyby a takto aj regulovať danú investíciu, aby bola čo najmenej v strate. Práve preto si účtuje správcovský poplatok - za správu, prevádzku a riadenie fondu počas celej doby investovania. Jeho percento sa pohybuje od 1 % do 3 % ročne. Na trhu sú však aj iné možnosti investovania, ktoré podobne ako podielové fondy, investujú do viacero firiem súčasne. Hovoríme o ETF fondoch, ktoré sú na rozdiel od podielových fondoch pasívne spravované fondy. To, ako sa vaše peniaze rozložia v ETF fonde neriadi žiadny portfólio manažér, ale samostatný mechanizmus nazývaný index, ktorý ich rozkladá od určitého podielu danej firmy v danom investičnom „koši“. Keďže sa tam nenachádza tento ľudský faktor, sú ich správcovské poplatky pre správcov oveľa nižšie a pohybujú sa zvyčajne od 0,07 % do 0,3 % ročne. Vo finančnom svete sa o správcovských poplatkoch zvyčajne s klientom nehovorí, pretože ich nie je vidieť. Vy si ich však viete nájsť ľahko na stránkach daného fondu (či už ho ponúka banka alebo iná spoločnosť) v sekcii „kľúčové informácie pre investorov.“

Príklad: vaša priemerná výška investície vfonde je v tomto roku 10 000 € a správcovský poplatok je vo výške 2 % ročneVy teda vidíte, že váš fond zarobil 8 %, no v skutočnosti zarobil 10 %, nakoľko sa od výnosu odpočítal správcovský poplatok. Výška správcovského poplatku, ktorá sa vám strhne v tomto roku z hodnoty majetku, je tak 200 €.

Tip: podielové fondy majú 10-násobne vyššie správcovské poplatky, no približne 90 % z nich zarába menej ako ETF indexové fondy. V tom prípade stráca zmysel platiť si pri podielových fondoch drahý poplatok za správu, ktorá pre vás nemá žiaden benefit.

Zaujímavosť: slovenské podielové fondy majú vyššie poplatky ako zahraničné, lebo sú menšie a spravujú menej peňazí.

Manažérsky poplatok

manažérskym poplatkom sa stretnete skôr pri ETF fondoch a je odmenou za profesionálnu investičnú správu. Za platenie manažérskeho poplatku by ste mali očakávať celkovú starostlivosť o vaše investície. Vďaka tomto poplatku by ste mali mať zabezpečené základné správy ohľadom diania na trhu, priebežné informácie od svojho poradcu a jeho stály záujem o vašu finančnú situáciu. Mal by vás vedieť usmerniť a pomôcť aj pri ďalšom rozhodovaní. Keď príde napríklad väčší pokles na trhu, mal by vás upokojiť a vysvetliť vám aktuálnu situáciu na trhu a odporučiť vám, či a ako by bolo vhodné doinvestovať. Ak vám niekto účtuje manažérsky poplatok a od založenia investovania ste o ňom nepočuli, tak si doslova platíte za nič a poradca na tom bez námahy zarába. Tento poplatok sa ráta rovnako ako správcovský poplatok. 

Tip: pri otváraní investičného účtu sa vždy zaujímajte o to, za čo si poradca účtuje manažérsky poplatok. Ak sú napríklad správcovské poplatky pri ETF fondoch približne 0,2 % ročne a váš poradca si účtuje manažérsky poplatok 1 % ročne, tak si účtuje každý rok za starostlivosť 5-násobne viac ako fondy, ktoré tie peniaze zarábajú. Je to fér?

Výkonnostný poplatok

Výkonnostný poplatok sa účtuje vtedy, ak výkonnosť fondu porazí nastavený benchmark, s ktorým sa porovnáva. Môžete si to predstaviť ako hranicu, ktorú ak prekoná, tak si z toho nadvýkonu môže správca zobrať odmenu. V praxi to vyzerá asi tak, že si správcovia fondu nastavia látku výkonnosti príliš nízko a je jasné, že tá výkonnosť bude vyššia, ako je tá hranica a tak je tam 100 %-ná istota, že poplatok bude účtovaný. S výkonnostným poplatkom sa môžete stretnúť aj pri ETF fondoch. Ich výkonnosť však správcovia fondov ani poradcovia nevedia ovplyvniť, a zároveň je tam vysoká pravdepodobnosť, že ten ETF fond nastavenú hranicu prekoná. Práve preto je pri ETF fondoch výkonnostný poplatok čisté zdieranie.

Tip: ak máte v ETF fondoch účtovaný výkonnostný poplatok, platíte ho zbytočne. Akciový trh má dlhodobo rastúci trend. Za posledných 45 rokov dosiahol akciový svetový trh kladné zhodnotenie na konci roka až 34 krát. Účtovanie výkonnostného poplatku pri ETF fondoch funguje na princípe: "keďže je vysoká pravdepodobnosť dažďa, zaplatíte keď zaprší".

Výstupný poplatok

S výstupným poplatkom sa často stretnete v bankách, ktoré si tento poplatok účtujú za spracovanie a výber finančných prostriedkov z fondov. Obvykle je podmienený tým, že musíte mať svoju investíciu vo fonde minimálne niekoľko rokov, aby vám ho banka neúčtovala. Banky to robia s cieľom udržať si klientov. Ak si banka neúčtuje výstupný poplatok, pravdepodobne si účtuje vstupný poplatok. Zákon tiež stanovuje, že súčet vstupného a výstupného poplatku nemôže byť vyšší ako 5 %. 

Príklad: pri výstupnom poplatku 2 % a súčasnej hodnote investície 20 000 € by výstupný poplatok bol vo výške 400 €.

Nakoniec sa pozrieme na 3 investičné modelácie s rôznymi výškami poplatkov. Na simuláciu výpočtov použijeme pravidelnú mesačnú investíciu vo výške 100 € na 20 rokov. Výkonnosť fondu je na úrovni 10 % p.a. 

Disclaimer: táto modelácia je poskytovaná za účelom informovania a nepredstavuje formu reklamy. Na trhu sú dostupné formy investovania aj s vyššími, aj s nižšími poplatkami.

Tieto príklady, s ktorými sa bežne stretnete v praxi, ukazujú vplyv každého poplatku na váš zisk v investovaní. Najmenší vplyv má práve transakčný poplatok, najväčší majú priebežné poplatky. Čo sa týka vstupného poplatku, ten platíte zvyčajne navyše a na začiatku, ale majú malý vplyv na vašu investíciu v porovnaní s priebežným poplatkom, ktorý už vie spraviť rozdiel aj v tisícoch €. Je to preto, že priebežný poplatok trvá po celú dobu investovania. Ľudom sa nepáči, ak majú niečo zaplatiť hneď, radšej si to natiahnu na čo najdlhšie obdobie, aj keď v konečnom dôsledku zaplatia ešte viac.

A tento rozdiel vidíme aj graficky:

Poplatky sú prirodzenou súčasťou investovania. Aj taký poradca predsa musí tiež z niečoho žiť, aby sa mohol starať o vašu investíciu počas celej doby a nebol nútený po pár rokoch skončiť. Na druhej strane, vysoký poplatok automaticky nezaručuje kvalitnú službu. Preto si pred začiatkom investovania dajte vždy záležať na tom, aby ste boli informovaní o všetkých poplatkoch a mali vysvetlené prečo ich budete platiť a akú službu za ne dostanete.

V prípade, že si chcete aj vy transparentne porovnať možnosti investovania, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi pomôžeme aj vám.

Katarína Maľáková

Diskusia k článku (1)