Mám záujem

Novinky z Financopedie

Prečítajte si zaujímavé informácie zo sveta financií

16.01.2022
Ako sa pozeráme na dôchodkové zabezpečenie my?
Dôchodok je veľmi dôležitá téma, ktorá získava stále viac a viac na dôležitosti hlavne pre demografickú krízu, ktorej už začíname čeliť a kvôli ktorej sa v budúcnosti naše dôchodky znížia aj o polovicu v porovnaní so súčasnosťou. Väčšina, hlavne, mladých ľudí si toto nepripúšťa a nedáva tomu potrebnú vážnosť. My vo Financopedii sa to snažíme zmeniť.
Čítať viac...
16.01.2022
Ako sa pozeráme na životné poistenie my ?
Často sa životné poistenie stáva produktom, ktorý vo veľkom predávajú finanční sprostredkovatelia a poisťovací agenti bez hĺbkovej analýzy a bez systému, čoho výsledkom je poistenie, ktoré skoro nič nerieši a ľudia tak platia poistné zbytočne. Je to smutné, no je to odraz súčasnej reality. Našim prístupom sa to však snažíme zmeniť.
Čítať viac...
16.01.2022
Ako funguje investovanie s nami?
Investovanie je vo svete obrovský fenomén, ktorý naberá stále viac a viac na popularite. Na Slovensku však kvôli bývalému režimu, ktorý za tie roky výrazne poznačil naše správanie vo finančnom svete, len postupne začíname prichádzať na to, že investovanie je úplne bežná ľudská činnosť, ktorú by sme mali robiť všetci.
Čítať viac...
16.01.2022
Príbeh Financopedie
Financopedia vznikla ako neziskový projekt finančnej gramotnosti, ktorý sa denne, viac ako 18 mesiacov, zameriaval na vzdelávanie mladých ľudí vo financiách. S pribúdajúcim záujmom a úspechom sme si čoraz viac začali uvedomovať, že ľudia potrebujú okrem cenných informácii aj reálnu pomoc v praxi od niekoho, kto je dôveryhodný. A tak sa Financopedia začala venovať finančnému sprostredkovaniu.
Čítať viac...