Mám záujem

Kto je to Financopedia?

Financopedia je sprostredkovateľ, ktorý poskytuje finančné služby a zároveň vzdeláva ľudí o finančnej gramotnosti po celom Slovensku. Našimi aktivitami na sociálnych sieťach sa snažíme odlíšiť od ostatných a okrem kvalitnej a transparentnej služby finančného sprostredkovateľa, vzdelávame čo najviac ľudí po celom Slovensku, ako sa len dá a pomáhame tak zvyšovať finančnú gramotnosť.

Vízia Financopedie

Financopedia vznikla ako neziskový projekt finančnej gramotnosti, ktorý sa denne, viac ako 18 mesiacov, zameriaval na vzdelávanie mladých ľudí vo financiách. S pribúdajúcim záujmom a úspechom sme si čoraz viac začali uvedomovať, že ľudia potrebujú okrem cenných informácii aj reálnu pomoc v praxi od niekoho, kto je dôveryhodný. A tak sa Financopedia začala venovať finančnému sprostredkovaniu.
Prečítať si o nás

Referencie

Vzdelávame všade

Našim cieľom je vzdelávať vo financiách čo najviac ľudí po celom Slovensku, ako sa len dá, bez ohľadu na to, či je niekto našim klientom alebo nie. Finančnú gramotnosť predsa potrebujeme všetci.

Novinky z Financopedie

Prečítajte si zaujímavé informácie zo sveta financií.